> Protiv kapilarne vlage
   
  > Naslovna
  > Reference
  > Kontakt
   
   
  < prethodna
   
  I ovo se može: :
  Zanimljivi video
  > Hitne intervencije I
  > Hitne intervencije II
  > Hidroizolacije podruma
   
   
   
   
   

..INJEKTIRANJE - ZAUSTAVLJANJE PRODORA VODE I KAPILARNE VLAGE................. ..HIDROIZOLACIJE POVRŠINA I SPOJEVA, OBNOVA KAMENIH ZIDOVA


hidroizolacije hidro izolacije
Različiti uzroci vlažnosti zidova >>>
 
Mali propusti, starost ili oštećenja bilo kojeg dijela građevine mogu uzrokovati prodore vode u zidove i prostor sa različitim poslijedicama. Napuknuti zidovi, pukotine na spojevima, prodori vode u podrume ili kroz terase česta su pojava. Današnje tehnologije i materijali daju nam jednostavna i dugotrajna rješenja nekada teško rješivih problema.
 
..Primjenom odgovarajućih tehnologija i materijala, možemo zaustaviti
..gotovo sve oblike prodora vode - vlage u zidove i prostora
 
..Hidroizolacije, injektiranje, premazi, mase za brtvljenje...
- Ispunjavanje i zatvaranje pukotina u zidovima, fasadama, betonskim pločama.
- Zaštita zidova od kapilarne vlage, impregnacija emulzijama, smolama i pastama.
- Stabilizacija trošnih zidova, ispuna kamenih zidova.
- Impregnacija podrumskih zidova vodonepropusnim premazima.
- Hitne intervencije zaustavljanja prodora vode

- Impregnacija kamenih zidova, impregnacija porozne keramike, terakote i bunje.

- Fugiranje cementnim i vapnenim smjesama, ispunjavanje starih kamenih zidova.
- Ispune šupljina PU smjesama, ispune mortovima i smolama.
- Gravitacijsko, niskotlačno i visokotlačno građevinsko injektiranje.
 
Za pregled građevine i prijedlog sanacije izlazimo na teren.
 
Prikaz radova: injektiranja, impregnacije i hidroizolacije zidova i temelja
INJEKTIRANJE
HIDROIZOLACIJA
INJEKTIRANJE KAMENIH ZIDOVA
  inj5
INJEKTIRANJE  
INJEKTIRANJE