Detekcija uzroka i mjerenje vlage

Ispravna detekcija uzroka problema i stanja građevine temelj je odabira pravilnog rješenja problema vlage.

Detekcija uzroka vlage i propuštanja

2006. godine, prvi u Hrvatskoj pokrećemo uslugu dijagnostike i detekcije uzroka vlage u građevinama.

Prepoznati od strane brojnih vlasnika, stanara ali i velikih tvrtki i institucija, skupili smo nemjerljivo iskustvo presudno u poslovima detekcije uzroka, savjetovanja i izrade rješenja problema prekomjerne vlage u građevinama.

Koristimo različite tehnike i opremu za detekciju problema vlažnosti u graditeljstvu uključujući termografiju, praćenje mikroklime, ultrazvučna mjerenja, vektorsko mapiranje, UV detekcije, mjerenja zračnih strujanja i drugo, prema specifičnim zahtjevima.


 

Aerotehna detektor

Primjena različitih detekcijskih i analitičkih metoda omogućuje nam točnije definiranje problema i bolji odabir odgovarajućeg rješenja. Osim detekcije u većini slučajeva možemo ponuditi prijedloge i izvođenje gotovih rješenja problema visoke vlažnosti građevine i zatvorenih prostora.
Kombiniranim dijagnostičkim metodama i različitim mjernim instrumentima možemo otkriti uzrok problema i odabrati najbolje rješenje za pojedini problem.

Točna detekcija osnova je rješenja.

Usluge detekcije obuhvaćaju:

Termografska snimanja

Termografska snimanja izvodimo kao zasebnu uslugu ili dio složenijih detekcija stanja građevine, kod otkrivanja propuštanja vlage-vode u zidovima, podrumima, ravnim krovovima...

Termografija je posebno korisna kod detekcije uzroka pojave kućne plijesni. Koristimo naprednu opremu posebno prilagođenu za rad na građevinskoj dijagnostici – Termo kameru Testo 875-2i sa dodacima za praćenje mikroklime.

Termografija daje najbolje rezultate uz druge mjerne metode i instrumente koje koristimo pri detekcijama uzroka vlage u građevinama.

Otkrivanje toplinskih mostova, otkrivanje oštećenja na toplinskoj izolaciji
Otkrivanje oštećenja hidro izolacije
Brza detekcija skrivene i kapilarne vlage
Detekcija propuštanja brtvi prozora i vrata
Procjena energetskog razreda zgrade
Detekcija uvjeta kondenzacije (rano otkrivanje pojave kućne plijesni)
Inspekcija ravnih krovova, toplinskih sustava, podnog grijanja, solarnih kolektora i drugih instalacija zgrade

Detekcija uzroka kućne plijesni

Pojava i razvoj kućnih plijesni rezultat je složenog međudjelovanja brojnih mogućih uzroka, od navika stanara do svojstava građevine. Vrlo je rijetko samo jedan uzrok odgovoran za nastanak kućne plijesni. Isto tako, mogući su različiti pristupi i rješenja za različite slučajeve.

Našom uslugom detekcije uzroka pojave kućne plijesni obuhvaćeni su svi relevantni uzroci, analiza stanja, izrada elaborata s prijedlogom rješenja problema. Moguća je izrada ponude-troškovnika potrebnih usluga uz amortizaciju dijela ili cijelog troška usluge detekcije, ovisno o vrsti usluge.

Detekcija propuštanja fasada, terasa i krovova

Ravni krovovi prekriveni umjetnim materijalima imaju brojne prednosti pred kosim krovovima ali u slučaju propuštanja, detekcija može biti znatno otežana. Različite konstrukcije ravnih krovova i detalja zahtijevaju različite metode ispitivanja propuštanja. Primjenjujemo najnovija dostignuća u području detekcije propuštanja ravnih krovova ovisno o konstrukciji i vrsti pokrova:

1
Termografija
2
Vektorsko mapiranje električnog polja
3
UV pigmenti i osvjetljenja
4
Detekcija dimnim generatorima
 • EFVM detekcija

 • Detekcija propuštanja ovojnice zgrade

 • Detekcija propuštanja ovojnice zgrade

 • Detekcija propuštanja ravnog krova uraninom

 • Detekcija propuštanja ravnog krova dimom

 • Detekcija propuštanja ravnog krova električnim poljem

 • Detekcija propuštanja ravnih krovova

Detekcija propuštanja zelenih krovova

Zeleni krovovi posebno su zahtjevni za detekcije propuštanja obzirom na sloj zemlje i vegetacije koji prekriva nepropusnu membranu.

Vektorsko mapiranje električnog polja omogućuje uspješnu detekciju propuštanja zelenih krovova. Detekcije propuštanja mogu se raditi preventivno, nakon izgradnje krova.

Detekcija propuštanja fasada i terasa hladnim dimom

Detekcija propuštanja metodom hladnog dima odlična je za brzo otkrivanje gotovo svih skrivenih propusta na fasadi, stolariji, terasama, balkonima i pripadajućim detaljima.

Metoda detekcije propuštanja hladnim dimom daje trenutno vidljive rezultate na temelju kojih je moguće pristupiti sanaciji i popravku.

 • EFVM detekcija

 • Detekcija propuštanja ovojnice zgrade

 • Detekcija propuštanja ovojnice zgrade

 • Detekcija propuštanja ravnog krova uraninom

 • Detekcija propuštanja ravnog krova dimom

 • Detekcija propuštanja ravnog krova električnim poljem

 • Detekcija propuštanja ravnih krovova

Kalcij karbid - CCM mjerenja vlage u glazuri

Vlažnost cementne košuljice (glazure, estriha) presudna je za trajnost i kvalitetu podnih obloga kao što su parketi, brodski podovi, epoksidni i drugi premazi... Proizvođači i izvođači radova moraju zahtjevati nisku vlažnost kako bi jamčili za kvalitetu gotovog proizvoda-poda.

Različiti prijenosni elektronski uređaji služe samo za orjentacijska mjerenja i nisu dovoljno pouzdani za precizno mjerenje vlage prije postavljanja podnih obloga. Kalcij karbid ili CCM mjerenje jedina je terenska metoda čiji se rezultati mogu uzeti u obzir kod mjerenja vlage cementne košuljice-glazure prije polaganja podnih obloga.

CCM mjerni komplet